1. Polsko - Krakov - Krátce po okupaci zbytku českých zemí začali do zahraničí odcházet českoslovenští občané, kteří se rozhodli bojovat za osvobození vlasti se zbraní v ruce. První cesta je vedla do Polska.

1.Poland - Krakow - Shortly after the occupation of the rest of the Czech lands, they began to go abroad Czechoslovak citizens who decided to fight for the liberation of the homeland with a weapon in hand. The first trip took them to Poland.

3. Francie - Agde - zde je místo formování československého vojska. V táboře se soustředí Čechoslováci uvolnění z Cizinecké legie a dobrovolníci, kteří přijdou Balkánskou cestou.

3. France - Agde - here is the place of formation of the Czechoslovak army. In the camp the Czechoslovaks released from the Foreign Legion and the volunteers who come will gather The Balkan route.

4. Anglie - Cholmondeley - místo soustředění československých vojáků po stažení z Francie.

4. England - Cholmondeley - a gathering place for Czechoslovak soldiers after the withdrawal from France.

5. Anglie - Royal Leamington Spa - další místo soustředění československých vojáků v Anglii.

5. England - Royal Leamington Spa - another place of concentration of Czechoslovak soldiers in England.

6. Karel Paleček - československý legionář, voják , vedoucí výcviku výsadkářů a zakladatel výsadkových jednotek Československé armády.

6. Karel Paleček - Czechoslovak legionary, soldier, head of paratrooper training and founder of airborne units of the Czechoslovak Army.

7. Leo Anderle - pilot 311. československé bombardovací perutě RAF. V rámci bombardovacích sil RAF (Bomber Command) vykonal nejvíce bojových akcí ze všech československých pilotů podřízených tomuto velitelství. Podílel se na výsadků paraskupin v protektorátu.

7. Leo Anderle - pilot of the 311th Czechoslovak Bomber Squadron RAF. Within the bombing forces The RAF (Bomber Command) performed the most combat operations of all Czechoslovakia pilots subordinate to this headquarters. Participated in parachute landings in protectorate.

8. Jaroslav Šustr - voják, pomáhal s organizací a cestou výsadkářů z Anglie do Protektorátu Čechy a Morava. I když nikdy neseskočil, dost často podnikl s nima cestu nad protektorát a zpět.

8. Jaroslav Šustr - soldier, helped with the organization and journey of paratroopers from England to the Protectorate of Bohemia and Moravia. Although he never jumped, quite often he took a journey with them over the protectorate and back.

10. Anglie - STS 51 Ringway - Dunham - místo ubytování výsadkářů při parašutistickém výcviku

10. England - STS 51 Ringway - Dunham - place of accommodation for paratroopers during parachute training.

11. Anglie - STS 46 Chicheley - vyčkávací a zdokonalovací místo

11. England - STS 46 Chicheley - waiting and refining place.

12. Anglie - STS 2 Bellasis House -  zdokonalovací místo

12. Anglie - STS 2 Bellasis House - refining place.

16. Anglie - Porchester Gate - sídlo Zvláštní skupiny D

16. England - Porchester Gate - Headquarters of Special Group D

17. Anglie - Tangmere Cottage - místo odletu do Protektorátu Čechy a Morava

17. England - Tangmere Cottage - place of departure to the Protectorate of Bohemia and Moravia.

18. Rakousko - Mauthausen - zde bylo popraveno několik výsadkářů a dost vlastenců.

18. Austria - Mauthausen - several paratroopers and many patriots were executed here.

20. Malá pevnost Terezín - místo, kde došlo k popravám několika výsadkářů.

20. Terezín Small Fortress - a place where several paratroopers were executed.